Vi är specialister på hjärta, lungor, kärl och sömnapné

Mottagning, utredningar och behandling idag eller senast samma vecka

Vi finns här för att hjälpa dig att ta hand om din hjärthälsa på ett professionellt och tryggt sätt

Om du upplever symptom som trötthet, andfåddhet, bröstsmärtor eller hjärtklappning kan det bero på en underliggande hjärtsjukdom. En hjärtutredning kan vara nödvändig för att fastställa diagnosen och ge dig rätt behandling.

Våra utredningar hos eHeart inkluderar alla nödvändiga tester och undersökningar och syftar till att ge dig en snabb och effektiv utredning utan väntetider. Med våra utredningspaket kan du få alla undersökningar gjorda på en dag och få en tydlig bild av din hjärthälsa.

Varför startade vi eHeart?

Vad kan vi göra för dig?

Om du vill boka mer än en tid, till exempel konsultation och en studie, ring oss så försöker vi se till att tiderna ligger efter varandra.

20
:
00
Kvällsöppet (nya tider inom kort...)
Läkarmottagning – 1
Mottagningsbesök - 30 minuter (Sophiahemmet)
Läkarmottagning – 2
Mottagningsbesök - 60 minuter (Sophiahemmet)
Läkarmottagning – 3
Video- eller telefonkonsultation - 20 minuter
HJÄRTA – 1
Ultraljudsundersökning av hjärtat
HJÄRTA – 2
Långtids EKG (1-7 dygn)
HJÄRTA – 3
Långtidsregistrering av blodtryck (24h)
HJÄRTA – 4
Ortostatiskt prov
HJÄRTA – 5
EKG
HJÄRTA – 7
TEE-(Transesofageal-Ekokardiografi)
Se vår sida om Sömnapné för mer information
SÖMN – 1
Sömnapnéutredning
SÖMN – 2
CPAP Inprovning
SÖMN – 3
CPAP Kontroll
SÖMN – 4
Positionsbehandling inprovning
SÖMN – 5
Positionsbehandling kontroll
LUNGOR – 1
Spirometri inklusive diffusionskapacitet
LUNGOR – 2
Fullständig spirometri med cykelprovokation
LUNGOR – 3
Spirometri Mannitol Provokation
KÄRL – 1
Ateroskleros (åderförkalkning) screening
KÄRL – 2
Ultraljud halskärl (carotiskärl)
KÄRL – 3
Screening av bukaorta
KÄRL – 4
Artärduplex ben, unilateral
KÄRL – 5
Artärduplex ben, bilateralt
KÄRL – 6
Venös duplex ben, unilateralt
KÄRL – 7
Venös duplex ben, bilateralt
KÄRL – 8
Ultraljudsundersökning njurartär
UTREDNINGSPAKET – 1
Risk Profiling: 
Vad är din risk för hjärtinfarkt och stroke?
UTREDNINGSPAKET – 2
Utredning av bröstsmärtor:
Bakomliggande kranskärlssjukdom?
UTREDNINGSPAKET – 3
Hjärtklappning:
Utredning av rytmrubbningar
20
:
00
Kvällsöppet 15:e maj till kl. 20:00
UTREDNINGSPAKET – 1
Risk Profiling: Vad är din risk för hjärtinfarkt och stroke?
Hjärtinfarkt och stroke är de två vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Både hjärtinfarkt och stroke orsakas av proppbildning i kärlen.
Läs mer
Pris från:
        3 850 SEK
Bokas på:
0707-27 27 99
Ring på:
0707-27 27 99
UTREDNINGSPAKET – 2
Utredning av bröstsmärtor:
Bakomliggande kranskärlssjukdom?
Standardutredning bröstsmärta, innefattar utredning bröstsmärta med utvidgad screening och riskstratifiering av åderförkalkning
Läs mer
Pris från:
7 345 SEK
Bokas på:
0707-27 27 99
Ring på:
0707-27 27 99
UTREDNINGSPAKET – 3
Hjärtklappning:
Utredning av rytmrubbningar
Standardutredning avseende misstänkt rytmrubbning, innefattar vilo-EKG och långtidsregistrering av EKG
Läs mer
Pris från:
6 520 SEK
Bokas på:
0707-27 27 99
Ring på:
0707-27 27 99

Vill du utveckla din karriär hos eHeart?
För närvarande söker vi fler receptionister till vår klinik på Sophiahemmet.

Läs mer om tjänsten här

"Jag kan säga att under mitt liv (jag är 57) har jag haft att göra med sjukvårdsprofessionella i många delar av världen - både privata och statliga: i USA, Kanada, Storbritannien, Ryssland, Europa och Förenade Arabemiraten, men upplevelsen med Dr. Winters team utmärker sig för sin excellens. Jag kände att Dr. Winters tillvägagångssätt baserades på den senaste vetenskapen och hans utrustning var det senaste inom tekniken. Han och hans kollegor visade största uppmärksamhet på detaljer, där alla tecken på problem undersöktes, men samtidigt var han extremt effektiv i den meningen att han inte utsatte mig för onödiga tester, behandlingar eller mediciner. Dr. Winter och hans team har adresserat problemet och sju dagar senare har jag framgångsrikt slutfört Stockholm Triathlon!"
- VB

”Otroligt fint bemötande, mycket vänliga, mysigt väntrum, snabbt svar och jätteprofessionella”
- MG

“… jag blev väldigt imponerad av hur snabbt och effektivt besöket gick inklusive undersökningarna som gjordes…”
- AK