Integritetspolicy
Senast uppdaterad den 26 september 2023
Effektivt datum 26 september 2023

Denna integritetspolicy beskriver eHeart AB:s policyer för insamling, användning och offentliggörande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats ([www.eheart.se)) (tjänsten). Genom att få tillgång till eller använda tjänsten samtycker du till insamling, användning och offentliggörande av din information i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till detta, vänligen avstå från att få tillgång till eller använda tjänsten.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på tjänsten. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar efter att den reviderade policyn har publicerats på tjänsten och din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsten efter den tiden kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

Hur vi använder din information:
Vi kommer att använda den information vi samlar in om dig för följande ändamål:Marknadsföring/Reklam
Om vi vill använda din information för något annat ändamål kommer vi att be om ditt samtycke och använda din information endast efter att ha fått ditt samtycke och endast för de ändamål du har samtyckt till, om inte annat krävs enligt lag.Dina rättigheter:
Beroende på tillämplig lag kan du ha rätt att få tillgång till och rätta till eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av dina uppgifter, be oss att dela (flytta) din personliga information till en annan enhet, dra tillbaka eventuellt samtycke du har lämnat till oss för att behandla dina uppgifter, rätt att lämna in ett klagomål till en myndighet och andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämplig lag. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på [kontakt@eheart.se]. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag. Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla den nödvändiga personliga informationen eller återkalla samtycket att behandla den för de nödvändiga ändamålen kan du inte kunna få tillgång till eller använda de tjänster för vilka din information begärdes.

Kakor etc.
För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i förhållande till dessa spårningstekniker, vänligen hänvisa till vår kakpolicy.

Säkerhet:
Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Men med tanke på de inneboende riskerna kan vi inte garantera absolut säkerhet och kan därför inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information du överför till oss, och du gör det på egen risk.

Klagomål/Dataskyddsombud:
Om du har några frågor eller farhågor angående behandlingen av din information som finns hos oss kan du skicka e-post till vår klagomålsansvarige på eHeart AB, Valhallavägen 91, Hus C, plan 2, e-post: kontakt@eheart.se. Vi kommer att behandla dina frågor i enlighet med tillämplig lag.