Mottagning, utredningar och behandling idag eller senast samma vecka

Två medarbetare om eHeart

Vårt mål på eHeart är att säkerställa att våra patienter lever långa, hälsosamma och tillfredsställande liv, fria från medicinska problem. I praktiken tar detta sig uttryck på två sätt.

Vi strävar efter att göra patienterna så fullständigt informerade som möjligt om eventuella risker de kan stå inför. Det finns ett gammalt engelskt ordspråk som sammanfattar denna inställning: "an ounce of prevention is worth a pound of cure", vilket ungefär betyder "förebyggande åtgärder är mycket mer värdefulla än botemedel".

För detta ändamål genomför vi proaktiva screeningar för att identifiera hjärtsjukdomar i dess tidigaste stadier och arbetar med patienter för att minska eventuella dolda risker som identifierats av de diagnostiska tester vi utfört.

För de patienter som redan är kända eller visat sig vara mindre än fullt friska, försöker vi omedelbart träffa, diagnostisera och behandla dem: när du är rädd att ditt liv kan vara i fara, stannar allt upp.

Vårt team arbetar hårt för att kunna träffa patienter samma dag om möjligt, och för att ge snabba svar, så att våra patienter kan återgå till det viktiga uppdraget att fullt ut leva sina liv.

Arabella Cecil
VD
eHeart erbjuder specialistvård av hög kvalitet. Vi välkomnar patienter som har privat sjukförsäkring eller som väljer att betala direkt för sin vård. i strävar efter att erbjuda en oöverträffad patientupplevelse, både vad gäller kvalitet och tidpunkt.

Vårt medicinska team har tillbringat större delen av sina karriärer med att betjäna patienter i krävande miljön på universitetssjukhus, med många år inom akutsjukvården. Våra läkare har flyttat fram vetenskapens gränser med sina doktorsexamina och sina roller som professor och lektor vid Karolinska Institutet, där de har fostrat nästa generation av experter.

Medlemmar i vårt team talar svenska, engelska, finska, spanska, franska, ungerska, ryska, ukrainska, polska, turkiska och persiska vilket, om det meddelas vid bokningstillfället, vanligtvis gör att vi kan erbjuda vård på ett språk som vår patienten känner sig bekväm med.

En integrerad del av en utmärkt vård är den snabbhet med vilken den levereras. Som ett litet familjeägt företag kan vi fatta investeringsbeslut snabbt, och vi fortsätter att investera betydande resurser i arbets- och tidsbesparande teknologier för att optimera arbetsmiljön och effektiviteten hos vårt team. Detta hjälper till att säkerställa att det inte finns några väntetider, vilket gör att våra patienter kan återvända till sina liv med självförtroende.

På eHeart strävar vi efter att erbjuda specialistvård av hög kvalitet och en oöverträffad patientupplevelse.

Vi ser fram emot att träffa dig!

Reidar Winter
MD, PhD

Vårt team

Reidar Winter, MD, PhD

Läkare - Specialist i Kardiologi, Verksamhetschef
Läs mer

Hans Berglund, MD, PhD, Assoc. Prof.

Läkare - Specialist i Kardiologi - Läkare
Läs mer

Valdemar Joelsson, MD

Läkare - Specialist i Kardiologi, Lungsjukdomar och Invärtes Medicin
Läs mer

Chalak Amiri, MD

Läkare - Specialist i Internmedicin och Kardiologi
Läs mer

Anders Englund, MD, PhD, Assoc. Prof.

Läkare - Specialist i Kardiologi, Arytmia
Läs mer

Linn Vang

Biomedicinsk Analytiker
Läs mer

David Patricksson

Biomedicinsk Analytiker
Läs mer

Diana Megyeri

Biomedicinsk Analytiker
Läs mer

Johan Cederlind

Biomedicinsk Analytiker
Läs mer

Hasti Hassani

Biomedicinsk Analytiker
Läs mer

Elif Günyeli

Sjuksköterska
Läs mer

Olga Fedciuc

Administration,
Bokföring och räkenskaper
Läs mer

Rebecca Metzger

Undersköterska,
Reception, Bokning Administratör
Läs mer

Bozhena Gazda

Reception, Bokning Administratör
Läs mer

Moa von Strokirch

Reception, Bokning Administratör
Läs mer

Siri Sperling Bäckström

Läkarstudent, Karolinska Institutet.
Reception
Läs mer

Ella Jermsten

Läkarstudent, Uppsala Universitet.
Bokning
Läs mer

Cyrous Balkhi

Läkarstudent, Karolinska Institutet.
Reception
Läs mer

Historik

2016
eHeart grundas för att finansiera och utveckla medicinsk teknologi
Det inledande projektet är EchoReporter, en programvara som är utformad för att stödja medicinska yrkesverksamma i deras analys av ultraljudsbilder av hjärtat, lungorna och blodkärlen.

Denna pionjäranda är kärnan i eHearts DNA idag.
2018
Under ledning av Dr. Reidar Winter börjar eHeart att erbjuda vård till patienter i Stockholmsregionen.
Med sin bakgrund inom universitetssjukhus strävar Reidar efter att kombinera högkvalitativ vård med patientupplevelsen som är möjlig i en liten klinik. eHeart stödjer andra vårdgivare i Stockholmsregionen, inklusive Södertälje, och påbörjar byggandet av kliniken på Hörtorget, Norrmalm, Stockholm. Utvecklingen av EchoReporter fortsätter.
2019-2020
eHeart investerar i teknologi och bygger ett specialistteam, erbjuder vård till Stockholms Lanstinget och privata patienter från sin klinik i Hörtorget, Norrmalm, Stockholm.
Kliniken prioriterar snabb vård utan att kompromissa med kvaliteten. I april 2020, bytte teamet fokus för att bekämpa Covid-19. Med finansiering från filantroper, köpte de antigen tester och donerade tjänster för att testa 12 000 vårdarbetare i Stockholm.
2021
eHeart flyttar till Sophiahemmet i Norra Djurgården, Stockholm.
eHeart fortsätter att betjäna privata patienter direkt och erbjuder även Sophiahemmet's andra vårdgivare hjärt- och andra diagnostiska tjänster. Dessa inkluderar högspecialiserad riskbedömning som vanligtvis inte utförs inom offentlig vård idag, och utvidgas för att inkludera sömnapné. Investeringar i intern teknologi accelererar för att hantera denna utveckling.
2022
eHeart växer snabbt för att möta efterfrågan från både patienter och vårdgivare.
eHeart fortsätter att investera betydande resurser i utrustning, teknologi och framför allt i teamet. Att medlemmar i teamet kommer från så många olika länder och talar svenska, engelska, finska, spanska, ungerska, ryska, ukrainska, turkiska och persiska, illustrerar strävan efter utmärkt vård.
2023-2024
Idag är eHeart en vårdgivare som specialiserar sig på att erbjuda avancerad och högkvalitativ vård.
Vi välkomnar patienter som har privat sjukförsäkring eller som väljer att betala direkt för sin vård. Vi fortsätter att investera i tids- och arbetsbesparande teknologier för att möjliggöra att våra kliniker kan spendera så mycket tid som möjligt med det vi är bra på: att ta hand om dig.

Utvalda publicerade vetenskapliga artiklar

Om eHeart

eHeart är en familjeägd klinik specialiserad på hjärt-diagnostik.
Sedan 2018 har vårt erfarna team betjänat patienter i Stockholmsområdet.

Vi är baserade på Sophiahemmet i Stockholm och välkomnar patienter som har privat sjukförsäkring eller som väljer att betala direkt för sin vård.

Vi gör betydande investeringar i tids- och arbetsbesparande teknologier för att våra kliniker ska kunna ägna så mycket tid som möjligt åt våra patienter.
Hur kan ni ändå upprätthålla vårdkvalitén
samtidigt  som ni inte har väntetider?
Jag är en frisk vuxen som tar hand om mig själv och har ingen familjehistorik av hjärtproblem. Är ni relevanta för mig?
Jag bor inte i Stockholmsregionen. Kan ni hjälpa mig?
Jag skulle vilja arbeta på en organisation som eHeart. Hur bör jag kontakta er?"