Sömnapné

Sömnapné, även känd som nattliga andningsuppehåll.
Boka en undersökning
Sömnapné uppstår när du sover, som namnet antyder. Detta beror på att musklerna i kroppen, inklusive de i svalget, slappnar av under sömnen. För personer med sömnapné leder det till att luftvägarna kollapsar och tungan faller bakåt, vilket orsakar ett andningsuppehåll. Detta hindrar helt eller delvis luften från att nå lungorna.

Att hålla andan under sömnen i sig är inte ett problem. Men om andningsuppehållet varar längre än 10 sekunder sjunker syrenivåerna i blodet och kroppen känner att något är fel. Denna brist på syre leder till ökat andningsarbete och frisättning av stresshormoner, vilket ökar både puls och blodtryck.

Under ett andningsuppehåll kommer:

  • Pulsen att öka

  • Blodtrycket att stiga

  • Syremättnaden att sjunka

  • Binjurarna att frisätta diverse stresshormoner

Kroppens ansträngning att få luft orsakar så småningom ett kort uppvaknande som avbryter andningsuppehållet. Man väcker sig själv för att börja andas igen.

Detta avbrott i sömnen, som kan vara 5, 15, 30 sekunder och upprepas 20, 30, 40, 50 eller upp till 100 gånger per timme, stör den normala sömnen. Detta kan leda till att man vaknar trött och känner onormal trötthet eller sömnighet under dagen.

Vi människor har sömncykler på cirka 90 minuter, där det tar 20-30 minuter att nå djupsömnen. Det är djupsömnen som gör att man känner sig pigg och alert dagen efter. Det är självklart att om man vaknar i genomsnitt varannan minut för att man inte kan andas, då blir det inte mycket djupsömn.

Hypnogram av vuxen sömn som visar typiska sömncykler genom natten

Varför vaknar jag alltid trött?

Snabbtest av 9 frågor

Din BMI (fråga 6). Ange vikt och längd.

Låt oss lösa problemet

Du är inte ensam, cirka 600.000 svenskar lider av sömnapné.

Sömnapnésyndrom är generellt dubbelt så vanligt hos män - 20% av befolkningen över 30 år - jämfört med kvinnor.

Om du skulle vara drabbad finns det effektiv behandling. Det första steget är en sömnapnéutredning, inkluderande nattlig andningsregistrering (NAR), för att fastställa om du har sömnapné och om du behöver behandling.

Vi på eHeart kan hjälpa dig med detta!

Har du sömnapné?

Om du känner igen dig i nedanstående påståenden rekommenderar vi att du gör en sömnapnéutredning.

  • Folk klagar på dina snarkningar eller säger att du slutar andas under natten

  • Du vaknar upp orolig, har huvudvärk eller muntorrhet på morgonen

  • Onormal trötthet/sömnighet under dagen

  • Nattliga uppvaknanden med en känsla av att inte kunna andas, eller ett behov av att kissa oftare på natten än på dagen

  • Okontrollerat högt blodtryck, där 1-2 mediciner sällan räcker för att sänka blodtrycket

SÖMN – 1
Sömnapnéutredning
Sömnregistrering eller NAR (Nocturnal Respiratory Registration) i hemmet omfattar ett 20 minuter långt besök på eHeart där du hämtar utrustningen och får instruktioner om hur du använder den. Du återlämnar utrustningen till oss morgonen efter att du har hämtat den.

Föreligger behov av behandling erbjuder vi även detta. De två vanligaste behandlingsmetoderna är CPAP och apnébettskena. CPAP- behandling kan initieras hos oss eller via regionen. Vid behov av apnébettskena (ABS) remitterar vi dig till specialisttandvården. Oavsett alternativ erbjuder vi hjälp att få behandlingen att fungera.
Förberedelser:
Inga
Pris:
2 120 SEK
SÖMN – 2
CPAP Inprovning
SÖMN – 3
CPAP Kontroll
SÖMN – 4
Positionsbehandling inprovning
SÖMN – 5
Positionsbehandling kontroll